Emekli Danıştay hakimi Başkan Tekin’in TÜİK datalarının iptali istemiyle açtığı dava reddedildi: ‘Enflasyon artış oranlarının maaşına direkt tesiri yok’

Eski Danıştay hakimi Lider Tekin, TÜİK’in Temmuz 2021, Ağustos 2021, Eylül 2021, Ekim 2021, Kasım 2021 ve Aralık 2021 ayları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranlarının iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Tekin, dava dilekçesinde TÜİK bilgilerinin düzenleyici idari bir süreç olduğunu ve bu bilgilerin gerçekleri yansıtmaması nedeniyle emekli maaşındaki artış oranlarının da etkilendiğini savunmuştu. Danıştay 10. Dairesi, misyonlu olmadığını açıklayarak, belgeyi Ankara Yönetim Mahkemesi’ne gönderdi.

Ankara 18. Yönetim Mahkemesi’nde görülen davada; TÜİK, Tekin’in taraf ehliyetinin olmadığını ve kuruma hasımlık yöneltemeyeceğini belirterek, bilgilerinin idari davaya husus edilebilecek kesin ve yürütülmesi mecburî bir süreç bulunmadığını savundu. TÜİK, Tekin’in davayı yasal mühleti içinde açmadığını da ileri sürerek, “Esasa ait olarak ise Resmi İstatistik Programı’na nazaran tespit edilen enflasyon oranlarında rastgele bir kusur bulunmuyor” diyerek davanın reddini istedi.

“TÜİK BİLGİLERİNİN DİKKATE ALINACAĞINA AİT MEVZUAT KARARI YOK”

Mahkeme, davanın incelenmeksizin reddine karar verdi. Kararın gerekçesinde, “…davacı tarafından açıklan enflasyon artış oranlarının direkt maaşına tesir yaptığı ileri sürülmüş ise de davacının maaşının tabi olduğu mevzuat kararları uyarınca hesaplandığı, hesaplama yapılırken ise davalı yönetim tarafından açıklanan enflasyon artış oranlarının maaş hesabında dikkate alınacağına ait mevzuatında bir karar bulunmadığı… sonucuna varılmıştır” denildi.

“TÜİK DATALARININ DİREKT TESİRİ YOK”

Kararda Tekin’in emekli maaşının yetkili memur sendikası ile yapılan toplu kontrata nazaran belirlendiği belirtilerek, şu tabirler yer aldı:

“TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının kamu görevlilerine uygulanacak artırım oranlarını aşması durumunda ortadaki oranın da enflasyon farkı ismi altında artırım olarak uygulanacağının öngörüldüğü anlaşılmakla bir arada ülkenin iktisat alanındaki istatistiklerini derlemek ve yayımlamak ile misyonlu olan davalı yönetim tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon artış oranlarının davacının maaşının artışına direkt bir tesirinin olmadığı, ikincil bir süreç olan toplu mukaveleye karar koyulmak suretiyle davacının maaşında tesir yaptığı, hasebiyle davalı yönetim tarafından açıklanan ve yalnızca istatistiki bir bilgi olarak paylaşılan enflasyon artış oranlarının, kamu gücünün üçüncü bireyler üzerinde ayrıyeten öbür bir sürecin varlığına gerek olmaksızın direkt doğruya çeşitli türel sonuçlar doğurmak suretiyle tesirini gösterdiği süreçlerden olmadığı kanaatine varıldığından, davanın aslının incelenmesine imkan bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Karara kıymetlendiren Tekin, TÜİK datalarının kamu vazifelilerinin emeklilik maaşında data olarak alındığını ve TÜİK datalarında enflasyonun yıllardır düşük olduğunu belirterek, “Enflasyon artış oranları kesin ve yürütülmesi mecburî süreç değilmiş. Halbuki hepimiz biliyoruz ki resmi istatistikleri üretmeye ve açıklamaya yetkili olan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon artış oranları, yıllardır tüm kamu vazifelileri ve emeklilerin aylık artış oranlarında direkt dikkate alınıyor. Direkt belirleyici ve kesin bir süreç. Direkt yürütülüyor bu işlem” dedi.

Tekin, kararı veren yargıçlara seslenerek, “Bu kararı veren yargıçların ocak ve temmuz ayındaki aylıklarında artış farkı olarak TÜİK tarafından açıklanan enflasyon doğrultusunda artırıldı. Onların aylıklarını da TÜİK belirledi” diye konuştu.

Yorum yapın